Notaris mag koopakte zonder energielabel passeren

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begin deze…

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al…

Lastige notaristaal

Na het lezen van een notariële akte begint het bij veel mensen te duizelen: wat staat daar nou eigenlijk? Zoveel moeilijke woorden! Een notaris ging de straat op om te peilen of mensen de betekenis van enkele veel gebruikte notariële…