Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een recordaantal akten passeren. In 2016 passeerden ze gezamenlijk…

Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of de minister van Justitie & Veiligheid en de…

Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad…

Notariskantoren blijven open tijdens harde lockdown

Notariskantoren mogen hun reguliere openingstijden blijven hanteren. Het notariaat behoort namelijk tot de uitzonderingen op de sluiting tijdens de harde lockdown die sinds 19 december van kracht is. Wel geldt een zwaarwegend advies om geen cliënten meer te ontvangen na…

KNB praat graag mee over uitwerking coalitieplannen

De hoofdlijnen van het coalitieakkoord zijn gisteren bekendgemaakt. De plannen voor het tegengaan van ondermijning, de woningmarkt en de rechtsorde raken ook het notariaat. Het kabinet kondigde aan de plannen te willen uitwerken met betrokkenen uit de praktijk. De Koninklijke…

‘Notariaat voorkomt uiteenvallen rechtssysteem’

Het notariaat is als een vaccin, het voorkomt dat het rechtssysteem uit elkaar valt. Zo verwoordde uittredend CNUE-voorzitter Ádám Tóth de rol van het notariaat in Europa tijdens een digitale bijeenkomst van de CNUE over de toekomst van Europa.