Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al…

Lastige notaristaal

Na het lezen van een notariële akte begint het bij veel mensen te duizelen: wat staat daar nou eigenlijk? Zoveel moeilijke woorden! Een notaris ging de straat op om te peilen of mensen de betekenis van enkele veel gebruikte notariële…

DDD-dialoog in beeld

Als het aan notaris Jef Oomen ligt, maken we veel gebruik van digitalisering en groeit de adviesfunctie van de notaris. Kandidaat-notaris Koen van Wijk ziet toekomstkansen voor millennials. Notaris Erna Kortlang liet het publiek nadenken over de poortwachtersfunctie en oud-notaris…