Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al…

Notariaat adviseert zorgverleners over voorkomen financieel misbruik

Ruim 60 mensen kwamen af op de themabijeenkomst ‘Financieel misbruik bij dementie, hoe te voorkomen?’ die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met Deltaplan Dementie organiseerde. De meerderheid van de aanwezigen kwamen uit de zorgsector. Daarnaast waren er ook mensen uit financieel/juridische…

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het Handelsregister geven om het economisch belang van een UBO te onderbouwen. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) stelt voor deze beoordelingsvrijheid in de tekst van het voorstel zelf naar voren…

Lastige notaristaal

Na het lezen van een notariële akte begint het bij veel mensen te duizelen: wat staat daar nou eigenlijk? Zoveel moeilijke woorden! Een notaris ging de straat op om te peilen of mensen de betekenis van enkele veel gebruikte notariële…

Ministers stimuleren info-uitwisseling tussen Wwft-instellingen

Meer informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen en een uitbreiding van de capaciteit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Maandag hebben ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hun nationale aanpak witwassen gepresenteerd. Volgens de…

Dekker koerst op rol notaris bij digitale oprichting bv

De betrokkenheid van de notaris bij het oprichten van bv’s levert een nuttige bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Digitale oprichting van een bv gaat in de toekomst mogelijk via een digitale notariële akte. Dit laat…

DDD-dialoog in beeld

Als het aan notaris Jef Oomen ligt, maken we veel gebruik van digitalisering en groeit de adviesfunctie van de notaris. Kandidaat-notaris Koen van Wijk ziet toekomstkansen voor millennials. Notaris Erna Kortlang liet het publiek nadenken over de poortwachtersfunctie en oud-notaris…

Herziening van justitiële samenwerking binnen EU

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de herziening van Verordening Brussel II-bis. De herziening zorgt voor een betere justitiële samenwerking binnen de EU, met name op het gebied van bescherming van kinderen bij echtscheiding en het opleggen van maatregelen wat…