Een in een andere EU-lidstaat door een andere autoriteit dan een rechtbank uitgesproken echtscheiding kan vanaf 1 augustus makkelijker worden erkend. Dan treedt namelijk de Verordening Brussel II-ter in werking, die Brussel II-bis vervangt. Ook procedures in internationale nalatenschappen met minderjarige erfgenamen worden daardoor makkelijker.