KNB-voorzitter Annerie Ploumen heeft woensdag gesproken met Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Tijdens het gesprek kwam de door het notariaat gewenste ‘grijze lijst’ en andere instrumenten voor de notariële poortwachtersrol aan de orde. Weerwind gaf aan scherp te letten op de positie van het notariaat in ambtelijke en politieke besluitvorming.