Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of de minister van Justitie & Veiligheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst het met hem eens zijn.