Op het terrein van familiezaken zijn wij u graag van dienst

Op het terrein van familiezaken zijn wij u graag van dienst bij het opmaken van uw (levens)testament, samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden dan wel het regelen van uw echtscheiding (opmaken van een ouderschapsplan, convenant en verdelingsakte). Een levenstestament is een notariële akte, waarin u een aantal zaken regelt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u – al dan niet tijdelijk – niet meer kunt of wilt handelen, door bijvoorbeeld een ernstig ongeval of dementie. 

Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten en wensen ten aanzien van (medische) verzorging (hierbij kunt u denken aan een donorcodicil, een euthanasie- of niet-behandelverklaring).