Plattelandskantoor

Als plattelandskantoor hebben wij een grote agrarische praktijk en verzorgt het notariskantoor al vele jaren de pachtadministratie voor diverse verpachters. Diverse overdrachten van familiebedrijven zijn door ons gerealiseerd, doorgaans in samenwerking met de betrokken accountant. Daarbij hebben wij oog voor de fiscale gevolgen van de overdracht en de positie van het/de voortzettende kind(eren) ten opzichte van hun broers en zussen die niet werkzaam zijn in het bedrijf. De verkrijging van registergoederen is in beginsel belast met overdrachtsbelasting. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van firmacontracten of pachtovereenkomsten.