De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen minder recherches hoeven te doen. Dit blijkt uit het antwoord van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op de brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB is geschokt. De door de notaris geboden kopersbescherming valt hierdoor weg.