De KNB is in september gestart met een publiekscampagne om mensen na te laten denken over hun testament. Centraal in de campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’ staat de checklist testament die mensen online kunnen invullen. De checklist is in één week 1.350 keer ingevuld. De vragen in deze checklist helpen mensen na te denken over de mogelijkheden van hun (nieuwe) testament en wat zij belangrijk vinden om daarin vast te leggen.