De Omgevingswet gaat in 2020 op de schop. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting. Onderdeel van de Omgevingswet is de Aanvullingswet Grondeigendom. In deze aanvullingswet wordt in het onteigeningsproces een rol toegedicht aan de notaris. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariële akte vormt straks het sluitstuk van de onteigening. De laatste wetgevingsproducten worden aangeboden aan het parlement, met als doel inwerkingtreding op 1 januari 2021.