Een levenstestament is een notariële akte, waarin u een aantal zaken regelt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u – al dan niet tijdelijk – niet meer kunt of wilt handelen, door bijvoorbeeld een ernstig ongeval of dementie.
Wie geeft u het vertrouwen ingeval u zelf niet meer in staat bent te handelen?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande video (door te klikken op “Levenstestament”).
Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek hierover, neemt u gerust contact met ons op.