De Eerste Kamer heeft ingestemd met de herziening van Verordening Brussel II-bis. De herziening zorgt voor een betere justitiële samenwerking binnen de EU, met name op het gebied van bescherming van kinderen bij echtscheiding en het opleggen van maatregelen wat betreft de ouderlijke verantwoordelijkheid.