levenstestamentOp het terrein van familiezaken zijn wij u graag van dienst bij het opmaken van uw (levens)testament, samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden dan wel het regelen van uw echtscheiding (opmaken van een ouderschapsplan, convenant en verdelingsakte). Een levenstestament is een notariële akte, waarin u een aantal zaken regelt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u – al dan niet tijdelijk – niet meer kunt of wilt handelen, door bijvoorbeeld een ernstig ongeval of dementie. Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten en wensen ten aanzien van (medische) verzorging (hierbij kunt u denken aan een donorcodicil, een euthanasie- of niet-behandelverklaring). Met een levenstestament kunt u vastleggen wat in specifieke gevallen uw wensen en verzoeken zijn. Een levenstestament werkt bij uw leven. Een "gewoon" testament werkt na uw overlijden en daarin staat bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn en wie bevoegd is uw nalatenschap af te wikkelen.

Deel deze pagina